0236 302 42 22
info@dcmakine.com

Alüminyum Enjeksiyon Kalıbı

Alüminyum Enjeksiyon Kalıbı

Alüminyum enjeksiyon kalıplarının numune tasarımından, üretim sonrası baskı aşamaları dahil
tüm süreçlerde sizlerle beraber ilerliyoruz.

Enjeksiyon döküm işleminde ürün için hazırlanmış daha çok çelik malzemeden üretilmiş kalıplar kullanılmaktadır. Bu şekilde ürünün kalıp boşluğu oluşturulmuş olur. Ergimiz metal enjeksiyon makinesine aktarılarak hidrolik sistemlerin gücü ile hızlı ve yüksek basınçta erimiş metal kalıp boşluğuna itilerek dolması sağlanır. Soğuma işlemi sonrası parça alınarak, son işlemler uygulanarak süreç tamamlanmış olur.

Şirketimizde birçok sektöre Alüminyum enjeksiyon kalıpları yapılmış ve hizmete sunulmuştur. Başlıca üretimimiz; Otomotiv, Tarımsal Sistemler ve Makine Parçaları üzerinedir.

Alüminyum enjeksiyon kalıbı, eritilmiş metallerin ya da plastiklerin birleştirilip, soğutulup katılaştırıldığı ve bu işlem sonucunda ortaya bir ürünün koyulduğu araçlardır. Alüminyum enjeksiyon kalıpları gerek çok amaçlı olmaları gerek farklı materyallerle birlikte de kullanılabilmeleri sebebiyle sanayide kullanımına en çok yer verilen ürünler arasında yer almaktadır.

alüminyum enjeksiyon kalıbı

Alüminyum Enjeksiyon Kalıbı, pek çok özelliği ile tercih edilen bir kalıp tekniğidir. Uygulanmasında metal enjeksiyon makineleri kullanılan teknikte, korozyon dayanımları ve yüksek mukavemeti sebebi ile alüminyum tercih edilir. Bu işlemin temeli ergimiş alüminyumun basınç altında metal kalıba dökülmesine dayanır. Sıcak kamaralı enjeksiyon kalıp ve soğuk kamaralı enjeksiyon kalıp olarak iki farklı şekilde üretim gerçekleşir. Hassas kalıp ve metal işleme yöntemlerine göre daha uygun fiyatlı bir üretim imkânı sunar.

Alüminyum Enjeksiyon Kalıbı

alüminyum enjeksiyon kalıbı

Alüminyum Enjeksiyon Döküm yaygın olarak kullanılan bir döküm çeşididir. Demir ve çelikten sonra en çok kullanılan yöntemlerden biridir. Adet olarak alüminyum parça üretimi için tercih edilir. Çok yüksek bir basınçla bakır pistonun sıvı haldeki alüminyumu yolluk ağzına getirir. Gelen sıvı alüminyum enjeksiyon kalıp içerisine yayılır ve son olarak sıkıştırılır. Bu şekilde üç aşamadan oluşan bir tekniktir. Alüminyum Enjeksiyon Kalıplarında yüksek kalite alaşım kullanılır. Bu sayede tüm bu işlemler saniyeler içerisinde gerçekleşir ve ortaya aşınmaya, yorulmaya ve yüksek sıcaklığa dayanıklı alüminyum malzemesi çıkar.

Alüminyum enjeksiyon döküm yöntemi uygulanırken üretilen malzemeye göre iki farklı metal enjeksiyon makinesi kullanılır. Soğuk Kamaralı Enjeksiyon döküm makineleri, genellikle alüminyum parça üretiminde tercih edilir. Zamak Dökümü için kullanılanlarına ise Sıcak Kamaralı Enjeksiyon Döküm Makineleri denir. Sıcak kamaralı olan makineler soğuk kamaralı olanlara göre daha hızlı çalışır. Piston silindir mekanizmasının pota içine monte edildiği ve bu mekanizma içerisinden ergimiş metalin itilerek kalıba enjekte edildiği yöntem şekli Sıcak Kamaralı Enjeksiyon döküm makinaları ile gerçekleşir. Bu sistemde ergimiş metal hava ile neredeyse hiç temas etmediği için döküm parçasının içyapısı oldukça kusursuz olur. Soğuk Kamaralı Enjeksiyon döküm makinelerinde bağımsız ocak ve enjeksiyon sistemi kullanılır. Ergimiş metal kepçe otomatik olarak hazneye iletilir. Enjeksiyon pistonunun itelemesi ile kalıbın içerisine ilerler. Bu sistemde enjeksiyonun hızlı olması, hava karışmasına ve döküm parçasında istenmeyen gaz porozitesi meydana gelmesine sebep olabilir.

Alüminyum Enjeksiyon Kalıp Tasarımı

alüminyum enjeksiyon kalıbı

Alüminyum parçaların üretilmesinde en etkili yöntemlerden birisi kalıplama tekniği ile üretimleridir. Burada birçok yöntem bulunmaktadır. Klasik yöntem kum kalıp, kokil döküm ve enjeksiyon yani basınçlı dökümdür. Basınçlı dökümde de düşük basınçlı ve yüksek basınçlı döküm yöntemleri bulunmaktadır. Alüminyum kalıp tasarım kriterleri yani tasarım yaparken üretime yönelik birçok kriter bulunmaktadır. Açılar, maçalar, mekanizmalar ve diğer yöntemler bunlardan bazılarıdır. Özellikle ters açılar ve maçaların yerleştirilmesi, uygun maça seçimi önemli konulardır.

Her işte olduğu gibi kalıp tasarımında da tecrübe gerekmektedir. Gerek malzeme bilgisi ve gerekse imalat bilgisinin yanında ayrıca tasarım yeteneği de öne çıkmaktadır. Ürünün eşit özellikte, özellikle eşit mekanik özelliklerde, boşluksuz ve nihai geometriye uygun üretilmesi için bu alanda uzman ekiplerle çalışmak gerekir. Aksi halde tasarım sonrası sürekli revizyonlarla hem iş süresi hem de kalıp üretim maliyeti artmaktadır.

Hangi kalıp malzemesinin kullanılacağı, maça sistemleri, soğutma sistemleri, ürünün ayrım hattı gibi birçok soruya profesyonel çözüm bulacak olan kalıp tasarımcısı, ürünün yüksek kalitede, özellikle eşit özelliklerde üretilmesi konusunda etkin rol almaktadır.

Alüminyum enjeksiyon kalıp tasarımı konusunda birçok CAD yazılımları, yani bilgisayar destekli tasarım yazılımları, bulunmaktadır. Özellikle bu yazılımların içerisinde özelleştirilmiş kalıp tasarım araçları da bulunmaktadır. Ayrıca tasarım işlemi sonrası simülasyon yazılımları ile de ürünlerin akış analizleri yapılabilmektedir. Yani kalıp daha üretilmeden bilgisayar ortamında tasarımı ve simülasyonu yapılarak doğrudan nihai kalıba gidilebilmektedir. Tecrübe ile bu araçlar birleştirildiği zaman mükemmel sonuçlar almak mümkündür.

Alüminyum Enjeksiyon Kalıp İmalatı

Alüminyum enjeksiyon döküm teknolojisi ile artık ürünlerin tıpkı plastik enjeksiyon gibi yüksek miktarlarda üretimleri mümkün. Eritilmiş alüminyum malzeme belirli bir basınç altında kalıp boşluğuna itilerek tam olarak dolması sağlanır. Soğutma işlemi sonrası ise parça alınır. Burada yükleme ve boşaltma işlemi için de robotlar kullanılabilmektedir. Yine kalıp spreyleme işlemi için de kalıp yağlama cihazı kullanılabilmektedir. Ürünlerinizin alüminyum enjeksiyon döküm teknolojisi ile ürettirerek seri üretim avantajlarından yararlanabilirsiniz.

alüminyum enjeksiyon kalıbı
alüminyum enjeksiyon kalıbı

Kalıp imalatı yüksek hassasiyette CNC tezgâhları gerektirmektedir. CNC tezgâhları, yani bilgisayar kontrollü takım tezgâhları, üretimde büyük rol almaktadır. Talaşlı imalat tekniği için geliştirilmiş olan bu tezgâhlar ile karmaşık geometrili kalıpların işlenmesi mümkün olmaktadır. Daha çok bu işlem için freze tezgâhları kullanılmaktadır. Dik işleme olarak da bilinen bu tezgâhlar 3 eksen, 4 eksen ve 5 eksen olduğu gibi farklı eksenlerde tezgâh üretimi de mümkündür. Alüminyum enjeksiyon kalıp imalatı uzmanlık gerektiren, ileri üretim teknolojisi bilgisi gerektiren multi disiplin bir işlemdir.

Metal enjeksiyon, eski dilde pres döküm denilen işlemdir. Ergime sıcaklığına kadar ısıtılan metallerin özel makinelerle basınç uygulanarak önceden hazırlanmış kalıpların içine enjekte işlemidir. Alüminyum, zamak (bir çinko ve alüminyum alaşımı), pirinç, magnezyum, kurşun metal enjeksiyonda en çok kullanılan metaller ve alaşımlardır. Bu baskıyı yapan makinelere metal enjeksiyon makinesi denir. Temel olarak soğuk kamara ve sıcak kamara metal enjeksiyon makinesi olmak üzere, değişik tiplerde (Hidrolik, pnömotik, servo, hibrid, vakum) bu işlemi gerçekleştiren makineler vardır. Soğuk kamaralı makineler genellikle alüminyum, pirinç dökümü yaparken sıcak kamaralı makineler zamak döküm yapar. Sıcak kamaralı makineler soğuk kamaralı makinelere göre çok daha seri çalışırlar ancak sadece zamak, magnezyum ve kurşun gibi erime noktası nispeten düşük metal ve alaşımları basabilir.

alüminyum enjeksiyon kalıbı

Alüminyum Enjeksiyon Kalıp Fiyatları

Teknolojinin gelişmesinde, yeni nesil ürünlerin gelişmesinde önemli bir etkendir. Ürün geliştirme sürecinde tasarlanan ürünün üretilebilirliği üretim hattınızın ve yeteneklerinizin gelişmişliğine bağlıdır. Kalıp üretimi konusunda fiyatlandırma yapılırken ürün boyutları, karmaşıklığı ve beklenen kalıp ömrü dikkate alınır. Alüminyum enjeksiyon kalıp fiyatları bu parametrelere göre değişen ve fiyatlandırılan bir çalışmadır.

Alüminyum enjeksiyon kalıbı, özellikle sanayide ve üretim yerlerinde sıklıkla kullanılan bir üründür. Alüminyum enjeksiyon kalıp fiyatları Farklı boyutlara ve kalitelere sahip olan bu kalıplar, imalatçı firmaya bağlı olarak farklı fiyat aralıklarından satışa sunulmaktadırlar. Bu noktada, her zaman kaliteli ve uygun fiyatlı ürünler ortaya koyarak tüm müşterilerimize uygun fiyatlı ürünler sunduğumuzu belirtmemiz gerekiyor.

Alüminyum Enjeksiyon Kalıp Firmaları

Alüminyum enjeksiyon döküm üretiminde kullanılan alüminyum, dökümü zor fakat dayanımı yüksek ve hafif bir malzeme olması sebebiyle daha çok tercih edilen bir üründür. Aynı zamanda kolay şekillendirilebilir olması, yüksek iletkenliğe sahip olması, geri dönüştürebilir olması nedeni ile tercih edilir. Alüminyum enjeksiyon döküm karmaşık yapıya sahip küçük parçaların dökümü için uygundur.

Alüminyum, döküm işlemi sonrası kalite açısından, X-Ray kontrolü, malzeme analizi, basma testi, pürüzsüzlük testi, mikroskop testleri, CMM testi, mastar/göz kontrolü gibi birçok testten geçer. Her bir test aşaması müşteriden olumsuz bir geri dönüş almamak adına yapılır. Otomotiv, ortodonti, tıp ve diş hekimliği cihazları, ateşli silah bileşenleri, donanım ve kilit parçaları, bilgisayar, elektronik ve elektrik gibi pek çok farklı sektörlerde kullanım alanı vardır. Sunroof, oturma mekanizmaları, yakıt enjektörleri, direksiyon kolonları, diş telleri, tetik, gez, arpacık, kilit silindirleri gibi binlerce parçanın üretiminde, ya bir parçası olarak ya da tamamen parçayı oluşturan ana madde olarak kullanılabilir.

Türkiye’nin ve dünyanın ticaret merkezlerinden biri olan Manisa’da hem Türkiye’nin her yerine hem dünyanın birçok ülkesine Alüminyum Enjeksiyon Döküm ürünlerini ihraç etmekteyiz. İstenen ve ihtiyaç duyulan her türlü parçanın tasarımını, üretimini ve teslimatını üstlenen öncü bir firma olarak sektörde öne çıkmaktayız. Çalıştığımız tüm sektörlere kaliteli ve yenilikçi bir hizmet anlayışı ile değer kazandıran bizler; geliştirilmiş ürün özellikleri, süreç yönetimi ve toleranslar, hafif ağırlık çözümleri, ürün tasarım ve maliyet verimliliği ile ilgili sizin için de çözüm ortağınız olabiliriz.

Eğer siz de bir alüminyum enjeksiyon kalıbı satın almayı düşünüyorsanız o zaman doğru yerdesiniz. En kaliteli materyallerden üretilmiş olan alüminyum enjeksiyon kalıpları ile tüm müşterilerimize arzu ettikleri kaliteyi ulaştırıyoruz. Firmamız, yılların kazandırdığı tecrübe ve müşteri memnuniyetine verdiği önem ile tüm müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı hedeflemektedir. Bunun yanında, ekonomik fiyat politikası ile her daim müşterilerinin yanında olmuştur. Alüminyum enjeksiyon kalıbı ürünlerimiz hakkında daha fazla detay için bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz.